Internationale scholen

Groningse Schoolvereniging

Leeftijd 4 tot en met 11 jaar
De Groningse Schoolvereniging helpt haar leerlingen om uit te kunnen groeien tot zelfstandige mensen die in staat zijn het beste uit zichzelf en anderen te halen in een internationaal ingerichte leeromgeving. De school schept samen met de ouders daarvoor de voorwaarden door vernieuwend onderwijs aan te bieden in een sfeer van geborgenheid en wederzijds respect.

Meer informatie...

International School Groningen

Leeftijd 11 tot en met 19 jaar
De International School Groningen leidt jongeren op tot verantwoordelijke wereldburgers die een creatieve, kritische en zinvolle bijdrage kunnen gaan leveren aan de samenleving.

Meer informatie...

Hanzehogeschool Groningen

Leeftijd 18 tot en met 88 jaar
De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland. In 2013 viert zij haar 215-jarig bestaan. Met vestigingen in Groningen, Assen, Leeuwarden en Amsterdam telt de hogeschool bijna 26.000 studenten en 2.700 personeelsleden.

Meer informatie...

RUG Rijksuniversiteit Groningen

Leeftijd 18 tot en met 88 jaar
De Rijksuniversiteit heeft een rijke academische traditie die teruggaat tot 1614. De universiteit heeft haar wortels in het Noorden van Nederland liggen en koestert de speciale band met de regio. Onderzoek en onderwijs bij de Rijksuniversiteit Groningen zijn internationaal georiënteerd. Studenten uit alle werelddelen kunnen zichzelf in Groningen voorbereiden op hun internationale carrière.

Meer informatie...