De Groningse Schoolvereniging (GSV) kan met recht een bijzondere school genoemd worden!
Bijzonder in haar grondslag, waardoor de gezamenlijke ouders veel invloed hebben op het beleid van de school. Het bevoegd gezag van de school berust bij het bestuur van de stichting GSV waarin evenals in het bestuur van de vereniging GSV ouders zitting hebben. Binnen de GSV werken team en ouders aan hetzelfde doel: een hoge kwaliteit van onderwijs voor de leerlingen en een plezierige schooltijd.
Deze hoge kwaliteit van onderwijs is niet alleen bijzonder, maar ook iets om bijzonder trots op te zijn. Kwaliteit van onderwijs zit natuurlijk in de eerste plaats in de dagelijkse manier van werken in de school, daar gebeurt het allemaal onder begeleiding van een betrokken en enthousiast team.

Daarnaast heeft de GSV een aantal speerpunten in haar beleid geformuleerd. Kleine klassen in de onderbouw zorgen ervoor dat kinderen tijdens de eerste schooljaren extra veel aandacht krijgen. Een uitermate goede zorgstructuur is ontstaan voor alle kinderen die dat nodig hebben, niet alleen voor leerlingen met leerachterstanden, maar ook voor leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken. Een leerlijn ICT, zodat de leerlingen ook in dit opzicht goed beslagen ten ijs verschijnen in het vervolgonderwijs. Gebruik van interactieve smartboarden, waardoor het onderwijs dynamischer en veelzijdiger is geworden. Culturele- en kunstzinnige vorming in de vorm van projecten en muziekavonden, omdat de school ook deze talenten van kinderen tot ontplooiing wil brengen. En last but not least het Tweetalig Primair Onderwijs (TPO) waarmee de GSV vanaf schooljaar 2004-2005 in alle klassen is gestart. Een belangrijke onderwijsvernieuwing die de leerlingen voorbereidt op een leven als wereldburger en die goed aansluit bij de tweede afdeling die de GSV binnen haar muren herbergt: the International Department. De Internationale afdeling en de tweetalige afdeling van de GSV zullen met de komst van tweetalig onderwijs meer van elkaars kwaliteiten kunnen profiteren.

Kwalitatief goed onderwijs valt of staat met kwalitatief goed personeel voor de klas, maar ook daarbuiten in de ondersteuning van het onderwijs. Ook in dit opzicht mag de GSV bijzonder genoemd worden. Als een van de weinige scholen voor primair onderwijs is de GSV gecertificeerd Investors in People, wat resulteert in een continu verbeterproces ten aanzien personele competenties en op organisatorisch gebied. De Internationale Afdeling van de GSV, gestart in 1986, heeft zich ontwikkeld tot een school waar passend  onderwijs wordt geboden aan leerlingen met zeer verschillende beginsituaties. Leerlingen vanuit alle delen van de wereld ontvangen hier onderwijs en vinden een goede aansluiting bij Internationale scholen elders in de wereld als ze onze school weer verlaten. In de afgelopen  jaren is deze afdeling sterk gegroeid en telt meer dan 160 leerlingen. Ouders die op zoek zijn naar Internationaal onderwijs kunnen in Noord-Nederland en in het bijzonder in Groningen een kwalitatief hoog onderwijsaanbod krijgen bij de GSV (Groningse Schoolvereniging, primair onderwijs) en de ISG (International School Groningen, voortgezet onderwijs). De Internationale Afdeling van de GSV verzorgt het onderwijs op deze afdeling geheel in het Engels. Het onderwijs wordt gegeven door een team van  gekwalificeerde native Engelstalige leerkrachten. Het programma wordt gebaseerd op het British National Curriculum en het International Primary Curriculum. Hiermee wordt een stevige basis gelegd voor uitstekend onderwijs in het Engels.
De Groningse School Vereniging, een heel bijzondere school!

Contact

Als u geïnteresseerd bent in het onderwijs op onze internationale afdeling dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding van de GSV. We maken een afspraak met u en geven u graag een rondleiding door de school. Meer informatie over onze school kunt u vinden op onze website of u kunt een brochure aanvragen. U bent altijd welkom!

Pre School

In samenwerking met de kinderopvangstichting 'SKSG' (Stichting Kinderopvang Stad Groningen) is de GSV in 2011 gestart met het aanbieden van Engelstalig onderwijs aan de kleuterklassen voor kinderen vanaf 3 jaar. Drie ochtenden per week wordt er Engelstalig onderwijs verzorgd door een gekwalificeerde, ervaren native speaker en een gekwalificeerde kinderopvang specialist. Dankzij de sterke samenwerking met de ISG is er nu internationaal onderwijs in het noorden van Nederland mogelijk voor kinderen tot achttien jaar. Ouders en verzorgers die voor bepaalde tijd in Groningen komen wonen en werken vinden hier een uitstekend internationaal onderwijsklimaat waarin hun kinderen gedegen onderwijs kunnen volgen.